پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران

پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران

دانلود فایل

پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران بیمه ایران در یک نگاه مقدمه پیشگفتار پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد. با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست. آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد. نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود. در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد. در سال 1315، نخستین واحد صدور بیمه های اتومبیل و حوادث شروع به کار کرد. در سال 1315 در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسیس نمایندگی شد. در همان سال، برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و به این ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد. تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجاری خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه گماشته شدند. سپس رشته بیمه سرقت شروع به کار کرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجارت نیز آغاز شد. از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد. در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید. در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است. در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد. بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد. ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنوارة شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبة بین المللی  گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه.  فهرست مطالب مقدمه ………………………………. 1 تاریخچه بیمه ایران (شركت سهامی بیمه ایران). 1 تاریخچة بیمه در ایران…………………. 2 فصل اول : بیمه چیست؟ بخش اول: تعریف واژه بیمه؟……………… 6 بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه… 6 بخش سوم: متن كامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه   10 فصل دوم: بیمه های اتومبیل بخش اول: بیمه شخص ثالث……………….. 15 توضیحات مهم…………………………. 16 مدارك لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث…………………………………… 17 بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل………… 18 توضیحات مهم…………………………. 19 مدارك مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین… 19 بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل……………. 20 خطرات تبعی و تكمیلی………………….. 21 مدارك مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه…. 22 بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل.. 23 شرایط مخصوص بیمه های تكمیلی بدنه اتومبیل.. 29 گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل 30 فصل سوم: بیمه آتش سوزی بخش اول: تاریخچة بیمه آتش سوزی………… 31 موضوع بیمه آتش سوزی………………….. 32 آتش سوزی چیست؟………………………. 34 بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی مشخصات خطرهای اصلی و تبعی…………….. 34 تعریف آتش سوزی………………………. 36 بخش سوم: شرایط بیمه نامة آتش سوزی شرایط عمومی…………………………. 38 فسخ بیمه نامة آتش سوزی……………….. 41 شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه………… 44 بخش چهارم: نحوة تنظیم و آنالیز بیمه نامه نحوة محاسبه حق بیمه………………….. 46 پرداخت خسارت در بیمة آتش سوزی…………. 48 فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل كالا) بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی كلیات………………………………. 50 قرارداد بیمه دریایی………………….. 51 بیمه نامة دریایی…………………….. 53 بیمه نامه های حمل و نقل………………. 57 بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل كالا بیمه بدنة كشتی………………………. 62 محدودیت پوشش………………………… 63 كارشناسی در بیمة حمل و نقل دریایی……… 68 باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی). 73 بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی حمل و نقل در خشكی……………………. 73 حمل و نقل داخلی (توزیع كالا)…………… 74 مراحل اجرایی واردات كالا………………. 75 بیمه های باربری……………………… 79 انواع خطرات تحت پوشش…………………. 82 خطرهای مورد تعهد…………………….. 83 الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی 85 خسارت – خسارت همگانی و هزینه های نجات….. 91 عملیات نجات و هزینه های مربوطه………… 92 بازیافت در خسارت باربری………………. 95 بارنامة دریایی………………………. 96 چند نكته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی  100 متن كالای دست دوم……………………. 101 متن توتا لاس………………………… 101 متن تخفیف كانتینر…………………… 101 متن موتورلنج……………………….. 101 متن ترانزیت ……………………….. 101 نرخ های اضافی………………………. 101 متن فلد……………………………. 102 بیمه نامة باربری هوایی دریایی خشكی (صادرات و واردات) 102 بخش چهارم: شرایط عمومی………………. 103 بخش پنجم: بیمه هواپیما………………. 107 قانون بیمه هواپیما………………….. 108 اشخاص ثالث…………………………. 109 انواع بیمه هوپیما…………………… 109 بخش ششم: شرایط بیمه گران كالا شرایط A,B,C مجموعه شرایط A…………………….. 116 مجموعه شرایط B…………………….. 116 مجموعه شرایط C…………………….. 121 فصل پنجم: بیمه های اشخاص بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص علل پیدایش، گسترش و تكامل بیمه های اشخاص. 126 اصول قرارداد های بیمه های اشخاص………. 129 تعاریف جدول مشخصات …………………. 130 جدول مشخصات………………………… 133 شرایط عمومی………………………… 134 شرایط خصوصی………………………… 135 انواع اصلی بیمه های اشخاص……………. 136 بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری انواع بیمه های عمر………………….. 137 بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی). 137.. صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی…. 138 نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)………………………….. 139 موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت) 141 بیمه عمر به شرط حیات………………… 141 بیمه تمام عمر………………………. 142 بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد 143 بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود.. 143 نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات  148 انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز…… 148 بیمه های مستمری…………………….. 150 انواع بیمه های مستمری……………….. 152 بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی بیمه های حوادث……………………… 158 اصول بیمه گری بیمه های حادثه…………. 163 عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه…. 164 بیمه های درمانی…………………….. 166 بخش چهارم: بیمه های گروهی علل پیدایش، گسترش و تكامل بیمه های گروهی 171 بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)…. 172 بیمه های عمر زمانی مانده بدهكار………. 176 بیمه های حوادث گروهی………………… 177 بیمه های درمانی…………………….. 181 انواع قراردادهای بیمه های درمانی……… 183 بیمة درمان گروهی در ایران……………. 185 استثنائات بیمه‌های درمانی…………….. 186 عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه   187 عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی 191 بخش پنجم : شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی. 192 بخش ششم : بیمه مسافران خارج از كشور (AGSA) آگسا 195 بخش هفتم : شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی 203 فصل ششم: بیمه های مسئولیت بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون  211 مبانی مسئولیت مدنی………………….. 231 بیمه مسئولیت مدنی…………………… 214.. بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی بیمه مسئولیت كارفرما در مقابل كاركنان…. 214 بیمه مسئولیت عمومی………………….. 215 بیمه مسئولیت تولید كنندگان كالا……….. 215 بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 215..     بیمه مسئولیت قراردادی……………….. 216 بخش سوم: بیمه نامة مسئولیت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان 216 نحوة صدور بیمه نامه…………………. 220 بیمه نامه مسئولیت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان 222 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی كارفرما در برابر كاركنان  223 بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی   226  نحوة صدور بیمه نامه………………… 229 بیمه نامة مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 232 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی………………………………….. 233 بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان….. 235 مشخصات بیمه نامه……………………. 236 نحوة صدور بیمه نامه…………………. 237 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای  پزشكان   240 بخش ششم: بیمه مسئولیت كالا……………. 242 بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 243 بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث    245 فصل هفتم: بیمه های مهندسی بخش اول :  بیمه نامه‌های مهندسی در یك نگاه 255 مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk. 258 ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه 258 بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی بیمه تمام خطر پیمانكاران یا مقاطعه كاران یا ساختمانی 260 اجزاء تشكیل دهنده یك پیمان یا قرارداد…. 261 موارد مهم شناخت یك بیمه نامه…………. 262 موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR…….. 263 استثنائات………………………….. 265 مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانكاران 269 جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانكاران 281 بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب…………… 283 موضوع مورد بیمه…………………….. 283 ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب………… 284 پرداخت و تصفیة خسارت………………… 285 بخش چهارم: 1- بیمه ماشین آلات…………. 286 2) بیمه عدم النفع ماشین آلات………….. 290 3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی…………. 293 بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی   296 تعاریف…………………………….. 297 بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی…….. 298 بیمه تمام خطر كامپیوتر………………. 299 بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الكترونیكی…. 300.. بیمه فاسد شدن كالا در سردخانه…………. 300 بیمه سازه های تكمیل شده……………… 301 فصل هشتم: بیمه های زیان پولی بخش اول: بیمه ی اعتبار………………. 303 بخش دوم: بیمه ی تضمین……………….. 307 بخش سوم: بیمه ی عدم النفع……………. 312 فصل نهم: ضمائم منابع و مآخذ

 • پایان نامه صندلی چرخدار الكتریكی

  پایان نامه صندلی چرخدار الكتریكی دانلود فایل پایان نامه صندلی چرخدار الكتریكی چكیده صندلی چرخدار الكتریكی وسیله مناسبی برای كمك به افرادی است كه از ناتواناییهای حاد حركتی رنج می برند و به آنها تا حد زیادی استقلال می دهد.…

 • مقاله بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی تركیب یافته و الگوریتم ژنتیك

  بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی تركیب یافته و الگوریتم ژنتیك,پروژه بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی تركیب یافته و الگوریتم ژنتیك,دانلود بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه‌سازی تركیب یافته و الگوریتم ژنتیك,مقاله بهینه سازی منبع با…

 • دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت(فصل اول کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)

  ارتباط اطلاعات تهیه شده توسط حسابداری مدیریت با چهاروظیفه اصلی مدیریت,برنامه ریزی و تصمیم گیری,تفاوت حسابداری مالی و مدیریت,ته,جایگاه حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در سازمان و نیز کاربرد اطلاعات تهیه شده توسط آنها,دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت,کنترل عملیات…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولیدی لباس کار

  طرح توجیهی و کارآفرینی تولیدی لباس کار دانلود فایل برگزاری اولین مجمع عمومی عادی

 • پاورپوینت قابل ویرایش «گزارش اثرهای ناشی از تغییر در قیمت»

  ارزش جاری,اقلام پولی و غیر پولی,بدهی های پولی,بدهی های غیرپولی,پاورپوینت قابل ویرایش «گزارش اثرهای ناشی از تغییر در قیمت»,تبدیل ارز,تغییر قیمت,دارایی های پولی,دارایی های غیرپولی,سطح عمومی قیمت ها,شاخص قیمت ها,قدرت خرید,نگهداشت سرمایه دانلود فایل پاورپوینت قابل ویرایش «گزارش اثرهای ناشی…

 • پایان نامه ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

  ارزیابی نوع مدیریت سود,ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی,پایان نامه ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی,دازه شرکت,ساختار مالكیت,مدیریت سودآوری آتی دانلود فایل…

 • پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

  پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل دانلود فایل پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل چکیده : اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته…

 • مبانی نظری و پایان نامه روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان

  مبانی نظری و پایان نامه روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان دانلود فایل مبانی نظری و پایان نامه روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان در  26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه در سال 1387 - 166 ص

  بررسی جرایم,بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه,بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه در سال 1387 - 166 ص,تحقیق و بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه در سال 1387 دانلود فایل بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه در سال 1387 چكیده : مسلماً هر تحقیقی…

 • مقاله نقش تغذیه در ورزش

  مقاله نقش تغذیه در ورزش,نقش تغذیه در انجام ورزش ها دانلود فایل نقش تغذیه در انجام ورزش ها شاید فقط یک ورزشکار حرفه ای از ارزش تغذیه در انجام ورزش ها آگاه باشد و به خوبی نقش تغییراتی را که…

 • پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

  پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده دانلود فایل پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده مقدمه بشر همواره بلند پرواز بوده و سعی نموده است به آرزوهای ناممكن دست یابد. این تلاش موجب گردیده به…

 • مقاله بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی روباز مدارس راهنمایی دولتی استان اردبیل

  مقاله بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی روباز مدارس راهنمایی دولتی استان اردبیل دانلود فایل مقاله بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی روباز مدارس راهنمایی دولتی استان اردبیل چکیده مدرسه به عنوان مکانی مطمئن در پرورش دانش­آموزان نقش بسیار سازنده­ای را ایفا…

 • گزارش كارآموزی بررسی نحوه عملكرد مخابرات در بخش تعمیرات

  بخش تعمیرات,دانلود گزارش کارآموزی بررسی نحوه عملكرد مخابرات در بخش تعمیرات,کاراموزی بررسی نحوه عملكرد مخابرات در بخش تعمیرات,کارورزی بررسی نحوه عملكرد مخابرات در بخش تعمیرات,گزارش كارآموزی بررسی نحوه عملكرد مخابرات در بخش تعمیرات,گزارش کاراموزی بررسی نحوه عملكرد مخابرات در بخش…

 • یـادگیـری TCP/ IP در معماری

  TCP IP در معماری,یـادگیـری,یـادگیـری TCP/ IP در معماری دانلود فایل [1]

 • مبانی نظری فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره جهانی شدن آموزش و پرورش

  مبانی نظری فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره جهانی شدن آموزش و پرورش دانلود فایل مبانی نظری فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره جهانی شدن آموزش و پرورش در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات:…

 • مقاله بهداشت و محیط زیست

  مقاله بهداشت و محیط زیست دانلود فایل موضوع تحقیق : محیط زیست و بهداشت فهرست: اصول زیست شناسی 1 جامعیت: زیست شیمی، سلول ها و کد وراثتی             1 تکامل : هدف اصلی زیست شناسی                       2 هم ایستایی: سازگار با…

 • پروژه طراحی سیستم های شی گرا تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

  پروژه طراحی سیستم های شی گرا تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی دیجی کالا,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه طراحی سیستم های شی گرا تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی دیجی کالا,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • ادبیات و مبانی نظری اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان

  ادبیات و مبانی نظری اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان,جزوه,دانلود ادبیات و تاریخچه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان,دانلود پایان نامه ارشد مدیریت,دانلود پایان نامه فوق لیسانس مدیریت,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی ارزیابی عملكرد كاركنان,دانلود پروژه کارشناسی ارشد مدیریت,دانلود مبانی نظری اثربخشی…

 • مقاله بررسی اصول بانكداری

  پروژه بررسی اصول بانكداری,تحقیق بررسی اصول بانكداری,دانلود تحقیق بررسی اصول بانكداری,مقاله بررسی اصول بانكداری دانلود فایل مقاله بررسی اصول بانكداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش  (vii) توزیع درآمد خالص بانك را تعیین نمایید. (c) هیأت رئیسه باید یك جلسه…

 • پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان

  پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان دانلود فایل [3]

 • عوامل مؤثر بر یادگیری مربوط به درس تمرین معلمی

  عوامل مؤثر بر یادگیری,عوامل مؤثر بر یادگیری مربوط به درس تمرین معلمی,مربوط به درس تمرین معلمی دانلود فایل [1]

 • پاورپوینت شبدر ایرانی

  پاورپوینت شبدر ایرانی دانلود فایل پاورپوینت شبدر ایرانی گیاه علوفه ای مرغوب ازخانواده بغولات جهت تهیه علوفه سبز و خشك كه در تناوبهای زراعی باغات و یا بصورت كود سبز استفاده می شود. دوره رشد : این گیاه را در…

 • تحقیق ارومیه (تاریخچه، موقعیت جغرافیایی، جاذبه ها و آداب و رسوم)

  تحقیق ارومیه (تاریخچه، موقعیت جغرافیایی، جاذبه ها و آداب و رسوم) دانلود فایل اهداف تحقیق : 1.شناخت تاریخچه شهر ارومیه 2. آشنایی با موقعیت جغرافیایی شهر ارومیه 3. شناخت جاذبه های تاریخی 4.شناخت عوامل توسعه در شهر ارومیه 5.آشنایی با…

 • پایان نامه طراحی دیفرانسیل یك اتومبیل سواری به كمك كامپیوتر

  پایان نامه طراحی دیفرانسیل یك اتومبیل سواری به كمك كامپیوتر دانلود فایل پایان نامه طراحی دیفرانسیل یك اتومبیل سواری به كمك كامپیوتر فهرست مطالب عنوان صفحهمقدمهفصل اول - انواع چرخدنده:چرخدنده های شانه ای چرخدنده های ساده چرخدنده های ساده داخلی چرخدنده های مارپیچی چرخدنده…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید شمع روشنایی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید شمع روشنایی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید شمع روشنایی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید شمع روشنایی,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید شمع روشنایی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید شمع روشنایی,روشنایی,شمع,طرح توجیه فنی کارگاه تولید شمع روشنایی,طرح توجیهی کارگاه تولید شمع روشنایی,کارآفرینی کارگاه تولید شمع…

 • طراحی سایت مرکز درمانی

  طراحی سایت,طراحی سایت مرکز درمانی,مرکز درمانی دانلود فایل طراحی سایت مرکز درمانی با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات در چند سال اخیر، نظام پزشكی كشور نیزدرصدد فراگیر كردن اطلاع رسانی اینترنتی اقدام فرموده است،كه سایت مركز درمانی شهیدشوریده جزءاولین سایت…

 • مقاله روانشناسی

  مقاله روانشناسی دانلود فایل [14]

 • طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا كار با رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تكاملی

  رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تكاملی,سازه های فضا كار با رفتار غیر خطی,طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا كار,طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا كار با رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تكاملی دانلود فایل…

 • پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان

  استفاده از اینترنت,پایان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان,فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان دانلود فایل یان نامه استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت علمی و پژوهشی دانشجویان چکیده از آنجا که…

 • مقاله اشطراب و راههای افزایش اعتماد به نفس

  اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد به نفس,مقاله اشطراب و راههای افزایش اعتماد به نفس دانلود فایل اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد به نفس اضطراب چیست      همة انسانها اضطراب را در زندگى خود تجربه…

 • تازه هائی برای تاكسونومیست ها

  تازه هائی برای تاكسونومیست ها,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله تازه هائی برای تاكسونومیست ها,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله تازه هائی برای تاكسونومیست ها…

 • تحقیق میراث فرهنگی و بررسی جنبه های مختلف آن

  پروژه جنبه های مختلف میراث فرهنگی,تحقیق جنبه های میراث فرهنگی,تحقیق میراث فرهنگی و بررسی جنبه های مختلف آن,میراث فرهنگی و جنبه های مختلف آن دانلود فایل میراث فرهنگی و بررسی جنبه های مختلف آن قسمتی از متن: مفاهیم ومبانی از…

 • مقاله انحرافات اجتماعی و شیوه های پیشگیری

  دانلود مقاله شیوه های پیشگیری از انحرافات اجتماعی,مقاله انحرافات اجتماعی و شیوه های پیشگیری دانلود فایل مقدمه : نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات اجتماعی انحراف اجتماعی‌ پیشگیری خانواده و پیشگیری از انحراف انواع پیشگیری پیشگیری كوتاه مدت پیشگیری بلند…

 • تاثیر حافظه اصلی بر کارایی سیستم

  تاثیر حافظه اصلی بر کارایی سیستم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله تاثیر حافظه اصلی بر کارایی سیستم,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله تاثیر حافظه اصلی بر…

 • تحقیق در مورد موتور الکتریکی

  تحقیق در مورد موتور الکتریکی دانلود فایل تحقیق در مورد موتور الکتریکی مقدمه: یک موتور الکتریکی ، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو…